Merhaba Misafir

Türkiye'de temel işgücü göstergeleri ve işsizlik histerisi

PDF

Dünyada giderek büyüyen ve küresel bir sorun haline gelen işsizlik sadece ekonomik bir problem değil, aynı zamanda sosyal boyutları olan bir konu haline gelmiştir. Bu yazıda önce Türkiye’de işgücü ve istihdamla ilgili temel göstergeler değerlendirilmiş, daha sonra işsizlikle ilgili literatürde kabul görmüş yaklaşımlar ele alınıp bunlar çerçevesinde Türkiye’de işsizliğin, boyutları, gidişatı, nedenleri incelenmiş ve sonuç kısmında önerilerde bulunulmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : İktisat ve Toplum
  • Yıl : 2017
  • Cilt : 7
  • ISSN : 1309-9418
  • Sayı : 75
  • Sayfa Aralığı : 30-36
  • IO Kayıt No : 47551
  • Yayıncı : Efil Yayınevi