Merhaba Misafir

İthalatta Asyalaşma ve gümrük bi̇rli̇ği̇’ni̇ yeni̇den düşünmek

PDF

Türkiye 1990’lı yıllarla kıyaslandığında 2000’li yıllarda giderek daha fazla dış ticaret ve cari açık ile karşı karşıya. Şüphesiz bunun temel nedeni üretimin ve ihracatın giderek daha fazla ithalata bağlı olmasından kaynaklanıyor. Türkiye bir birim ihracat yapabilmek için giderek daha fazla ithalat yapmak zorunda. Ekonominin 2000’li yıllarda ithalata bağımlılığını artıran belli başlı ögeler olarak; değerlenen ulusal paranın (TL’de son aylarda gözlenen aşınma iki binli yılları karakterize etmiyor), dahilde işleme rejiminin ve Gümrük Birliği Anlaşması’nın etkilerini belirtmek gerekir. Bu yazıda Gümrük Birliği sonrasında artan dış ticaret açıklarının AB ile yapılan ticaretten değil, AB dışındaki ülkelerden, özellikle de mamul mal ihracatçısı Asya ülkelerinden yapılan ticaretten kaynaklandığı ortaya konacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : İktisat ve Toplum
  • Yıl : 2017
  • Cilt : 7
  • ISSN : 1309-9418
  • Sayı : 76
  • Sayfa Aralığı : 26-29
  • IO Kayıt No : 47484
  • Yayıncı : Efil Yayınevi