Merhaba Misafir

Mevsimsel Olarak Merada Yetiştirilen Koyunlarda Serum Bakır, Çinko Ve Seruloplazmin Düzeyleri İle Yün Bakır Ve Çinko Değerlerinin Araştırılması

PDF

Hatay bölgesinde M art-Haziran dönemlerinde mera şartlarında yetiştirilen, ilave yem verilmeyen ve klinik olarak sağlıklı görünen koyımlarda bakır ve çinko değerleri serum ve yün örneklerinde; seruloplazmin düzeyleri ise serumda araştırıldı. Mineral madde analizleri atomik absorbsiyon spektrofotometrede, seruloplazmin düzeyleri spektrofotometrede ölçüldü. Ortalama serum bakır düzeyi 0.57±0.01 ppm. çinko 0.65±0.01 ppm ve seruloplazmin 16.74±0.43 mg/dl olarak tespit edildi. Bölgelerarası serum bakır değerleri arasında istatistiksel fark bulunmazken (p>0.10); çinko ve seruloplazmin değerleri yönünden önemli farklılık bulundu (p<0.001). Seruloplazmin ile serum bakır değerleri arasında pozitif zayıf derecede bir ilişkinin olduğu görüldü. Ortalama yün bakır değeri 4.40±0.24 ppm ve çinko düzeyi 48.51 ±2.26 ppm olarak saptandı. Bölgeler arasında yün bakır ve çinko değerleri yönünden anlamlı fark bulunmadı (p>(). 10). Hatay bölgesi koyanlarında yün ve serum bakır düzeyinin kritik sınıra yakın; çinkonun ise normal değerlerden düşük olduğu saptandı. Meraya dayalı beslemenin yapıldığı dönemde hayvanlara mineral takviyelerinin yapılması gerektiği sonucuna varıldı.

Yayınlandığı Kaynak : Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2003
  • DOI : 10.1501/Vetfak_0000002361
  • Cilt : 50
  • ISSN : 1300-0861
  • Sayı : 1
  • eISSN : 1308-2817
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 47153
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi