Merhaba Misafir

Değişen Toplumda Değişen Statü: Osmanlı Devleti ve Cumhuriyet Döneminde Kadının Toplumsal Statüsü

PDF

İslamiyet sonrası Türk kadınını, Selçuklu ve Osmanlı dönemi olarak iki ayrı süreçte ele almak mümkündür. İslamiyet’in kabulü ile birlikte Türk töresi ve İslami unsurların bir sentezinin yasanmaya baslandığı Selçuklu döneminde Türk kadını, eski hak ve yetkilerini sürdürmeye çalışmıştır. Ancak, Selçuklu kadınının siyasi, kültürel ve ekonomik durumunu ayrıntılı olarak ortaya koymamızı saglayacak kaynaklar sınırlıdır. Bununla birlikte, Selçuklular zamanında önemli isler basarmıs kadınlara rastlıyoruz. Mesela, bir vakıf kuran Gevher Nesibe Hatun, siyasi teskilatlarda görev alan Tugrul Bey’in hanımı Altun Can Hatun ve Meliksah’ın esi Terken Hatun bunlar arasındadır (Kurnaz, 1994: 501–516). Ayrıca kaynaklar cami, sifahane ve medrese kurucusu kadınlardan bahsetmektedir. Fatma Bacı, siyasi, askeri, kültürel, dini ve iktisadi alanlarda faaliyet gösterecek olan “Bacıyan-ı Rum” teskilatının kurucusudur. Bütün üyeleri kadınlardan olusan bu teskilat, Ahiligin kadınlar koludur. Teskilat, Kayseri’nin Mogollara karsı savunulmasın-da fiilen görev almıs ve Fatma Bacı bu savaşta esir düsmüstür.

Yayınlandığı Kaynak : Düşünen Siyaset
  • Yıl : 2014
  • Cilt : 2014
  • ISSN : 1302-1419
  • Sayı : 27
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 46867
  • Yayıncı : Lotus Yayın Grubu