Merhaba Misafir

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Argonun Yeri Üzerine Bir Tartışma

PDF

Temel işlevi toplumun farklı kesimlerinin kendi aralarında gizli bir şekilde iletişim kurmalarını sağlamak olan argo, dilin en önemli zenginliklerinden birisidir. Argo, toplumun hemen hemen her kesimi tarafından günlük konuşmalarda kullanılmakta, değiştirilmekte ve dönüştürülmektedir. Hatta alan argosuna ait kimi sözcük ve deyimler zamanla genel argoya sızmakta ve toplumun çoğunluğu tarafından anlaşılır hale gelmektedir. Kökleri çok derinlere uzanan Türkçenin argosu da oldukça renkli ve zengindir. Türk dilinin ilk sözlüğü olan Dîvânu Lugâti’t-Türk’te de çok sayıda argo sözcük yer almaktadır. Aynı zamanda yabancı dil olarak Türkçe öğretimi tarihinin Kâşgarlı Mahmud’a kadar götürüldüğü düşünülürse, dil öğretiminde argonun da tartışılmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Günümüzde de yabancı dil öğretiminde üzerinde durulması gereken noktalardan biri öğrencilerin iletişimsel becerilerini geliştirmektir.

Yayınlandığı Kaynak : Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2016
  • Cilt : 5
  • ISSN : 2146-7811
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2146-7811
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 46828
  • Yayıncı : Amasya Üniversitesi