Merhaba Misafir

Keynesyen "Altın Çağ" dan Neoliberal “Orta Çağ'a": Geriye Ne Kaldı?

PDF

II. Dünya Savaşı sonrasında başlayan ve 1970'li yılları ortasına kadar sürecek olan dönem kalkınmanın “Altın Ç’ağ'ı" olarak adlandırılmaktadır. Altın Çağ'in iktisat politikalarının belirlenmesinde Keynes'in ekonomik yaklaşımı etkili oldu. Batı'da refah devleti, Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerde ise uluslararası keynesci politikaların bir yansıması olarak gündeme gelen sosyal devlet düzenlemeleri belirleyici oldu. Başka bir ifadeyle, John Maynard Keynes'in 1936 yılında yayınlanan İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi (The General Theory of Employment, Interest and Money) isimli çalışması 1929 büyük bunalımının bir ürünü olarak ortaya çıktı. Keynes, Genel Teori'de esas olarak milli gelir ve istihdamı belirleyen öğeler üzerinde durdu ve günümüz makro iktisat teorisinin temellerini attı. Keynes, kapitalist ekonomilerin kronik olarak istikrarsızlık içinde olduğunu ve iktisadi dalgalanmalara maruz kalacağını vurguladı. Kitapta sunulan çözümlemeleri ve önerileri kapitalizmin “Altın Çağı”na damgasını vurdu.

Yayınlandığı Kaynak : İktisat ve Toplum
  • Yıl : 2016
  • Cilt : 7
  • ISSN : 1309-9418
  • Sayı : 74
  • Sayfa Aralığı : 60-65
  • IO Kayıt No : 46040
  • Yayıncı : Efil Yayınevi