Merhaba Misafir

Keynesçi Talep Yönetimi Neden Yetersiz Kalıyor?

PDF

Bu yazımın amacı, Keynesçi talep yönetiminin talep kaynaklı krizleri bile çoğu zaman engellemede yetersiz kalmasının nedenlerine ışık tutmak ve Subasat (2016)'da geliştirilen talep odaklı yeni bir kriz modelini tanıtmaktır. Krizler talep kaynaklı olabildiği gibi yapısal ve konjonktürel nedenlerden de kaynaklanabilir. Marksist yazın bu açıdan oldukça zengindir. Örneğin, kar oranlarının düşme eğilimi prensibi en çok bilinen yapısal (bu nedenle de önlenemez) kriz teorilerinden birisidir. Talep yetersizliği sorunu heterodoks iktisatta önemli bir yer tutmuştur ve bu sadece Keynesçi iktisatla sınırlı değildir. Rosa Luxembourg önde gelmek üzere birçok Marksist iktisatçı da kapitalizmin sıkça talep sorunuyla karşılaşabileceğini öne sürmüşlerdir. Bu yazı iki sektörlü bir modelde, işçi ve sermaye arasındaki gelir dağılımına ve sermaye ve tüketim mallarının üretimindeki zaman farkına vurgu yaparak talep kaynaklı kapitalist krizleri açıklamaya yönelik olarak geliştirilen yeni bir modeli tanıtacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : İktisat ve Toplum
  • Yıl : 2016
  • Cilt : 7
  • ISSN : 1309-9418
  • Sayı : 74
  • Sayfa Aralığı : 54-58
  • IO Kayıt No : 46039
  • Yayıncı : Efil Yayınevi