Merhaba Misafir

Genel Teori’nin “Kararsızlığı” Üzerine

PDF

1925'te, dünya ekonomik ve politik sisteminin bir bütün olarak altüst olduğu bir dönemde yazdığı "Ben Bir Liberal miyim?” başlıklı yazısında, "yeni bir çağ için, yeni bir bakış açısı icat etmek zorundayız” (Keynes 1925: 337) diyen Keynes, İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi adlı yapıtın sonuç bölümüne de, "Genel Teorinin Yol Açabileceği Toplum Felsefesi” başlığını koymuştu. Alçakgönüllüğü ile ayırdedilen bir entelektüel olmadığı iyi bilinen Keynes'in, aradan geçen seksen yılın ardından, bu yeni bakış açısının geliştirilmesindeki katkısını bugün çok daha açık bir biçimde görüyor olmamız da herhalde raslantı değil. Yine de Keynes'in temel derdinin, Schumpeter'in vurguladığı gibi, "İngiltere'nin yaşlanan kapitalizmi' nin temel özelliği olan "yenileyici girişim fırsatları azalırken, fırsatlar bol olduğunda bile eski tasarruf alışkanlıklarının ayak dirediği damar tıkanıklığı yaşayan ekonominin sorunlarını çözmek olduğunu söylemek de çok yanlış olmaz. Haksızlık etmemek için, özellikle 2008 krizinin ardından, Genel Teori'yi yalnızca İngiltere'nin yaşlı kapitalizminin sorunlarına değil, giderek bütün kapitalist sistemin ve hatta bütün dünyanın yaşadığı sorunlara yönelik bir yanıt diye görmek de mümkün olduğunu eklemek zorundayız.

Yayınlandığı Kaynak : İktisat ve Toplum
  • Yıl : 2016
  • Cilt : 7
  • ISSN : 1309-9418
  • Sayı : 74
  • Sayfa Aralığı : 42-52
  • IO Kayıt No : 46038
  • Yayıncı : Efil Yayınevi