Merhaba Misafir

1980-1990 Yılları Arasında Türkiye'de Yapılan İntihara İlişkin Yayınların Çok Yönlü Değerlendirilmesi

PDF

insanın kendini bilerek ve isteyerek yok etmesi olan intihara İlişkin yayınlar oldukça eskidir. 1897de Emil Durkheim bu alanda İlk yayın olarak kabul • edilen Le suicide: Etüde de Socİologİe'yİ yayınlamıştır. Durkheim bu yapıtında yayımladığı istatistiksel bilgilerden kendini öldürmenin bireysel nedenlerden çok toplumsal nedenlerden İleri geldiği sonucunu çıkarmaktadır (1). İntihar Konusunda yapılan ilk yayınlarda konu sosyolojik ve felsefi boyutu ile ele alınıp incelenmiştir. Daha sonraki yayınlarda toplum bilimcilerin yanısıra doktorların da hastalan nedeniyle İntihar konusu İle İlgilendikleri görülmektedir. İntihar konusu klinik alanda yaklaşık 75 yıl önce (1918) Viyana'da Viyana Psikanaliz Enstitüsünün yıllık toplantısında tartışılmış fakat konuya İlişkin herhangi bir yayın yapılmamıştır

Yayınlandığı Kaynak : Kriz Dergisi
  • Yıl : 1994
  • DOI : 10.1501/Kriz_0000000047
  • Cilt : 2
  • ISSN : 1300-980X
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 45841
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi