Merhaba Misafir

Ders Kitabına Dayalı Eğitimden Teknoloji Destekli Eğitime Geçiş: İngilizce Dersinde Akıllı Tahta Kullanımına İlişkin Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleri

PDF

Çalışma Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller yüksekokulunda eğitim gören öğrenci ve İngilizce’yi akıllı tahta kullanarak öğreten öğretmenlerin bu uygulamaya ilişkin görüşlerine yer vermektedir. Akıllı tahta ya da benzer araçlan yabancı dil öğretilen sınıflarda yaygın bir şekilde kullanılmasına rağmen ne kadar etkin olduklarına ilişkin soru hala güncelliğini korumaktadır. Bu çalışma bir yandan akıllı tahta ortamında İngilizce öğrenen öğrencilerin ve İngilizce’yi akıllı tahta kullanarak öğreten öğretmenlerin görüşlerini irdelerken diğer yandan teknoloji ve mesleki gelişim arasında olması muhtemel ilişkiyi araştırmaktadır. Çalışmanın verileri ön-test ve son-test anketleriyle birlikte öğretmen ve öğrencilerle yapılan yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Son-test sonuçlarına dayalı olarak İngilizce öğretmenlerinin akıllı tahta kullanımına ilişkin düşüncelerinde olumlu bir değişim gözlenmiş olup akıllı tahta kullanımı çalışmaya katılan öğretmenlerde mesleki anlamda ‘yetkinlik’ hissi kazandırmıştır. Bu sonuçlara ek olarak, akıllı tahta kullanımı öğrencilerin derse daha iyi odaklanmasını sağlayarak ders materyallerini içselleştirmelerine katkıda bulunduğu görülmüştür.

Yayınlandığı Kaynak : Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2016
  • Cilt : 0
  • ISSN : 1300-1582
  • Sayı : 33
  • eISSN : 2148-8657
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 40642
  • Yayıncı : Erciyes Üniversitesi Yayınları