Merhaba Misafir

Dünyada Merkez Bankacılığının Gelişimi Ve 2008 Finansal Krizi’ne Yönelik Yaklaşımları İle Amerikan Ve Avrupa Merkez Bankacılığı

PDF

Bu çalışma son sistemik finans krizini, Amerikan Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB)’mn yürüttükleri para politikaları çerçevesinde incelemektedir. Krizin hemen ertesinde aldıkları faiz indirimi kararları ile krize karşı olumlu sonuçlar elde edemeyen gelişmiş ülke merkez bankaları, niceliksel gevşeme politikaları ile yüksek miktarlara ulaşan tahvil alım programları başlatmışlar ve dünya piyasalarını adeta paraya boğmuşlardır. Krizlere karşı alınan bu türde parasal politikaların, sonuçları ile birlikte tartışıldığı çalışmanın ortaya çıkarmaya çalıştığı en önemli husus, FED ve ECB ’nin krize karşı aldığı tedbirlerde görülen anlayış farklılığıdır. Parasal piyasalardaki dalgalanmalar ile enflasyon korkusu ECB’nin para politikalarına yön veren temel endişeler olduğu halde, FED için bu endişelere reel piyasalardaki olumsuzluklar ve işsizlik unsurunun da eklendiği görülmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Ekonomik Yaklaşım
  • Yıl : 2016
  • DOI : 10.5455/ey.35953
  • Cilt : 27
  • ISSN : 1300-1868
  • Sayı : 101
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 39924
  • Yayıncı : Ekonomik Yaklaşım Derneği