Merhaba Misafir

15-49 Yaş Evli Kadınlarda Depresyon Ve Anksiyete Belirtileri İle Evlilik Özelliklerinin İlişkisi

PDF

Depresyon, anksiyete ve yüksek komorbidite hızı toplumsal cinsiyete dayalı roller, stresörler, olumsuz yaşam deneyimleri ve sonuçları gibi birbirine bağlı ve birlikte gerçekleşen risk faktörleri ile ilişkilidir. Çalışmanın amacı 15-49 yaş evli kadınlarda depresyon ve anksiyete belirtileri görülme sıklığı ve evlilik özellikleri ile depresyon ve anksiyete belirtileri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Tanımlayıcı olarak yapılan çalışmanın örneklemini Zonguldak ilinde bir sağlık ocağı bölgesinde yaşayan, araştırmaya katılmayı kabul eden 15-49 yaş grubundaki 203 evli kadın oluşturdu. Kadınların %29.1’inde farklı düzeylerde depresyon belirtileri, %38.4’ünde anksiyete belirtileri bulundu. Kadınların eğitim durumları (sırasıyla p

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2016
  • DOI : 10.14687/ijhs.v13i1.3555
  • Cilt : 13
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 1
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 37355
  • Yayıncı : J-Human Sciences