Merhaba Misafir

2011-2015 Yılları Arasında Cinayet Büro Tarafından Soruşturulmuş İntihar Vakalarının Betimlenmesi: Sivas Örneği

PDF

İntihar vakaları önemli bir halk sağlığı problemi olmasının yanı sıra ölüme sebebiyet vermesi nedeni ile de aynı zamanda suç soruşturmasının da konusudur. Suç soruşturması, intihar vakasının her yönü ile aydınlatılmasıdır ve şüpheli bir durumun olup olmadığının araştırılmasıdır. Bu da belli bir disiplin ve pratiği gerektirir. İllerde tamamlanmış intihar vakaları ile ciddi boyutta olan intihar girişimlerini Cinayet Bürolar soruşturur. Bu araştırmanın da örneklemini 2011-2015 yılları arasında, Sivas Cinayet Büro tarafından soruşturması yapılmış 108 intihar vakasının bilgi notları oluşturmaktadır. Çalışma betimleyici ve retrospektif bir çalışmadır. Tamamlanmış intihar ve intihar girişimleri bağımlı değişken olarak belirlenirken; yaş, cinsiyet, olayın zamanı (mevsim, ay, gecegündüz), çalışma durumu, intihar yöntemi ve sebebi gibi değişkenler ise bağımsız değişkenleridir. Çalışma ile intihar vakalarında suç soruşturmasının nasıl yapıldığı aktarılacak ve Sivas’ta meydana gelen intiharların betimlenmesine çalışılacaktır. Böylece intihar vakalarının suç soruşturması ile ilgili bir takım önerilerin sunulması amaçlanmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2016
  • DOI : 10.14687/ijhs.v13i1.3695
  • Cilt : 13
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 1
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 37212
  • Yayıncı : J-Human Sciences