Merhaba Misafir

Alpamış Destanı Ve Bey Böyrek Hikâyesi Arasında Bir Karşılaştırma

PDF

Başkurt ve Tatar Türklerinin "Alıpmenşen", Altay Türklerinin "Alıp Manas", Kazak ve KarakalpakTürklerinin "Alpamıs", Özbek Türklerinin ise "Alpamış" diye adlandırdıkları destan, Türk Destan Geleneğiiçinde yaratılan en parlak ve en müstesna anlatılardan biridir. Alpamış Destanı, bir çok Türk boyunda mevcutolmasına rağmen, en zengin ve orijinal şekilde Özbek Türkleri arasında bilinmekte ve anlatılmaktadır.Alpamış Destanı'nın Batı Türkleri'ndeki versiyonu olarak kabul edilen bir başka anlatma, Dede KorkutKitabı'ndaki hikayelerden biri olan Bamsı Beyrek Hikayesi'dir. Alpamış Destanı arasındaki benzer vefarklı noktalar daha önce yapılmış araştırmalara konu olmuştur. Bu makale, Alpamış ve Bey Böyrek anlatmalarınınana olay örgüleri arasında karşılaştırma yaparak iki anlatma arasındaki benzer ve faklı yönleri vebunların sebeplerini aydınlatmayı gaye edinmiştir.Bamsı Beyrek Hikayesi'nin Anadolu'da halen anlatılmaya devam eden bir versiyonu olan Bey BöyrekHikayesi de Alpamış Destanı ile pek çok ortak noktaya sahiptir. Bu benzerliklerin yanında, iki anlatma arasındamevcut birtakım farklılık da bulunmaktadır. Anlatmalar arasındaki benzerlikler, her iki anlatmanında Türk destan geleneği içinde yaratılmış olmasından, iki anlatma arasındaki farklılıklar ise, anlatıcınınbağlamı ve coğrafi alan farklılıklarından kaynaklanmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Milli Folklor
  • Yıl : 2001
  • Cilt : 7
  • ISSN : 1300-3984
  • Sayı : 51
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 32544
  • Yayıncı : Geleneksel Yayıncılık