Merhaba Misafir

"Sine-Masal Bir Yolculuk: Tunç Okan'ın Otobüsü Ve Anlatılarda 'Evden Uzaklaşma' Motifi"

PDF

Günümüzün en popüler sanat dallarından biri olarak kabul edilebilecek olan sinema edebiyatla sıkıbir bağ kurmuştur. Edebiyat eserleri de sözlü kültürün ürünleriyle bağlantı içindedirler. "Sinema anlatılarında"halk hikâyelerinin tümü için geçerli bazı öğelerin bulunması ilgi çekicidir. Propp'un Masallar üzerineyaptığı çalışmalar sonucu ortaya koyduğu yapısal özelliklerin bazılarının sinema filmlerinde de görüldüğüdikkat çekmektedir. Tunç Okan'ın Otobüs başlıklı filmi masalların kaçınılmaz motiflerinden biri olan yolculukmotifi üzerine kurulmuş bir senaryoya sahiptir. Bu çalışma yolculuk motifini sıklıkla kullanan sinemanın,bu seçiminin altında yatan nedenler üzerine yapılmış bir çalışmadır.

Yayınlandığı Kaynak : Milli Folklor
  • Yıl : 2005
  • Cilt : 9
  • ISSN : 1300-3984
  • Sayı : 67
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 32155
  • Yayıncı : Geleneksel Yayıncılık