Merhaba Misafir

“İnternet Çağının Hiyeroglifleri” Ya Da Evrenselleşen Sanal Bedenler: Msn İfadeleri

PDF

Katharine Young, beden folkloru terimi ile bedensel tasarımların ve bedensel hareketlerin kültürdenkültüre değiştiğini ileri sürer. Beden, kültür tarafından biçimlenen ve dolayısıyla kültürü yansıtan bir metindir.Bedensel hareketler yani jestler ve mimikler aracılığıyla da kültürel ifade biçimleri görünür kılınır. Yüzyüze iletişimin ayrılmaz bir parçası olan bedensel hareketler, anında iletişim servislerinde de yer almaktadır.Bu yazı, anında iletişim servislerinde kullanılan ifadelerin iletişimdeki rolleri, işlevleri ve kültürü yansıtmabiçimlerini irdelemektedir. İfadeler aracılığıyla sanal dünyada jestlerin ve mimiklerin evrenselleşme sorunutartışılmaktadır. Teknolojinin tek tipleştiriciliği ve buna kültürlerin verdiği yanıtlar tartışmanın temel noktasınıoluşturmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Milli Folklor
  • Yıl : 2009
  • Cilt : 11
  • ISSN : 1300-3984
  • Sayı : 83
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 31816
  • Yayıncı : Geleneksel Yayıncılık