Merhaba Misafir

Analyzing E-Commerce Behaviours Of University Students And New Trends

PDF

Türkiye’nin neredeyse tüm şehirlerinde E-Ticaret (ET) potansiyeli artmaktadır. Güven eksikliği tüketicilerin online alışveriş yapmasının önündeki en büyük engeldir ve tüketicilerin güvenin nasıl artırılacağı geçmiş çalışmalar incelenerek bulunmaya çalışılmıştır. Bloglar facebook ve Twitter gibi Sosyal medya kanalları ile bağlantılı olarak tüketici satın alma davranışlarında önemli bir rol oynamak¬tadırlar. Bu çalışmada Bingöl Üniversitesi öğrencilerinin e-ticaret profilini analiz edilmesinin yanı sıra diğer ET kullanıcıları davranışlarından farklı olan özelliklerinin tespiti amaçlanmıştır. Bu amaçla, bir nicel araştırma olarak anket yöntemi kullanılarak yaklaşık olarak 10,000 öğrencinin okuduğu ve Türkiye’nin Doğu bölgesinde bulunan Bingöl Üniversitesinde 300 öğrenciye 2015 yılının ikinci yarısında anketler yapılmıştır. Veriler tanımlayıcı istatistikler, ANOVA ve regresyon analizi ile incelenmiştir. Bulunan sonuçlara göre öğrencilerin yarıdan fazlası internet üzerinden alışveriş yapmıştır ve site güvenliği ve fiyat kararlarını etkileyen başlıca faktörler olduğu tespit edilmiştir. Gelir ve kredi kartı kullanımının yanı sıra eğitim düzeyi arasında pozitif bir ilgileşim vardır. Yeni bir üniversite olması, düşük sevi¬yeli gelirli ailelere gelmeleri, e-ticaret konusunda düşük farkındalığın olması, yeterli özel bilgisayarların ve derslerin olmaması, e-ticaret bilincinin Bingöl Üniversitesi öğrencileri arasında düşük olmasının ana sebepleridir

Yayınlandığı Kaynak : Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi (UHPAD)
  • Yıl : 2016
  • DOI : 10.17369/UHPAD.2016716390
  • Cilt : 3
  • ISSN : 2148-4764
  • Sayı : 7
  • eISSN : 2148-5666
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 29934
  • Yayıncı : Güven Plus Grup A.Ş.