Merhaba Misafir

Kedilerde Koksofemoral Eklem Luksasyonlarının Çift Taraflı Modifiye Toggle Pin Tekniği İle Sağaltımı Ve Erken Dönem Sonuçlarının Değerlendirilmesi: 17 Olgu

PDF

Bu çalışmada, kedilerde koksofemoral eklem luksasyonlarının klinik ve radyografik olarak değerlendirilerek, çift taraflı modifiye toggle pin tekniği ile sağaltımı ve erken dönem sonuçlarının paylaşılması amaçlandı. Çalışma materyalini, arka ekstremite topallığı şikayeti ile getirilen ve ortopedik ve radyografik muayeneleri sonucunda koksofemoral eklem luksasyonu tanısı konulan 17 kedi oluşturdu. Radyografik değerlendirme sonucunda tüm olgularda sağ veya sol taraftaki luksasyonun kraniodorsal yönde şekillen-diği görüldü. Bazı kedilerde luksasyona femur kırığı (n=2), sakroiliak luksasyon (n=1), os pubis ve os ischii’de (n=1) kırıkların da eşlik ettiği dikkati çekti. Operasyondan bir gün önce Kirschner tellerinden kedilere uygun olacak şekilde farklı büyüklüklerde toggle pinler hazırlanarak sterilize edildi. Kalça eklemine kraniolateral yaklaşım yoluyla ulaşılarak, toggle pin ve naylon dikiş materyalin-den (USP 0) hazırlanan bir düzenek ile lukse olan koksofemoral eklemin anatomik pozisyonuna getirilmesi sağlandı. Operasyonda çift taraflı modifiye toggle pin tekniği kullanılarak pinler hem asetabulum hem de femur’a birer tane olacak şekilde çift yerleştirildi. Yalnızca luksasyonu bulunan kedilerin ertesi gün opere edilen bacaklarını sorunsuz bir şekilde kullanabildikleri gözlenirken, luksas-yona farklı ortopedik problemlerin eşlik ettiği olgularda bu sürenin uzadığı görüldü. Ancak tüm hastalarda operasyon sonrası klinik ve radyografik sonuçlar memnuniyet vericiydi. Sonuç olarak; tatmin edici düzeyde eklem stabilizasyonu sağlaması, operasyon sonra-sı ekstremite fonksiyonlarının hızlı kazanılması ve kullanılan materyallere karşı vücudun reaksiyon yaratmaması açısından çift taraflı modifiye toggle pin tekniğinin koksofemoral eklem luksasyonu olan kedilerde oldukça uygun bir operasyon tekniği olduğu sonucuna varıldı.

Yayınlandığı Kaynak : Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2016
  • Cilt : 63
  • ISSN : 1300-0861
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1308-2817
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 28875
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi