Merhaba Misafir

Bozok Sancağı’nda Köylerin Teşekkülüne Dair bir Örnek: Çokradan Köyü

PDF

Bu çalışmada, Bozok sancağına ait tahrir, avarız, nüfus ve temettuat defterleri ve şeriyye sicillerinden istifade edilerek Bozok sancağında bir köyün kuruluşu ile burasının nüfus ve sosyal yapısı ele alınmaktadır. Oğuzların Bozok koluna mensup konar-göçerlerin kalabalık bir nüfusla bölgeye gelerek yerleşik hayata geçmesiyle bölge Bozok ismini almıştır. Bununla birlikte, bölgenin iskânı XVI. yüzyılın ikinci yarısından XIX. yüzyıla kadar devam eden uzun bir süreci kapsamaktadır. Bu tedrici iskân sırasında çeşitli sebeplerden dolayı bazı köyler boşalırken yeni yerleşim yerleri de ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri de günümüzde Çayıralan ilçesine bağlı olan Çokradan kasabasıdır. XVI. yüzyılda Kuzuca Kışlalı cemaatinin ziraat ettiği Büyük Üyük Viranı isimli mezra yakınından geçen Çokradan çayından ismini almış ve muhtemelen XVII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren nüfus alarak köye dönüşmüştür.

Yayınlandığı Kaynak : History Studies International Journal of History
  • Yıl : 2012
  • Cilt : 4
  • ISSN : 1309-4688
  • Sayı : 4
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 22295
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi