Merhaba Misafir

Avşar Türkmenlerinin Kastamonu Çevresindeki İzleri

PDF

Bu çalışmada Oğuzların en önemli boylarından birisi olan Avşar Türkmenlerinin Kastamonu ve çevresindeki izleri inceleme konusu yapılmıştır. İlk olarak, Kastamonu’ya Oğuzların ve Avşar Türkmenlerinin gelişleri hakkında çeşitli bilgiler verilmiştir. Daha sonra Avşar Türkmenlerine ilişkin yer adları araştırılarak Avşar boyunun Kastamonu’ya yerleşimi ile ilgili birtakım sonuçlara ulaşılmıştır. Bunun yanında Avşar oba, oymak ve aşiretlerinin isimlerinden de yola çıkarak bazı tespitlerde bulunulmuştur. 1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra Türk akınları, Doğu Anadolu Bölgesinden Bizans sınırına doğru olmuştur. Batıya yönelen bazı Oğuz boylarının Kastamonu hattını kullandıkları muhtemeldir. Oğuz boyları yurt tuttukları yerlere kendi oba, oymak ve aşiretlerinin isimlerini vermişlerdir. Böylece Anadolu’nun her yanının olduğu gibi Kastamonu havalisinin de Türkleşmesini sağlamışlardır. Kayıtlara göre 16. yüzyılda Kastamonu Sancağında 9 adet Avşar (Afşar) adında yerleşim alanı bulunmaktadır. Bu yüzyılda, Kastamonu Sancağında, Oğuz boyları arasında yerleşim yeri adının en fazla Avşar (Afşar) boyuna ait olması dikkate değer bir bulgudur. Fakat günümüzde Kastamonu’daki Avşar (Afşar) adındaki yer sayısı 6’ya inmiştir. Sonuç olarak; Kastamonu ve çevresinde Avşar Türkmenlerine ait çok sayıda ize ve bilgiye ulaşılmıştır. Özellikle Kastamonu’nun güney kısımlarında bu boya ait izlerin daha fazla olduğu tespit edilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi
  • Yıl : 2011
  • Cilt : 2011
  • ISSN : 1306-8253
  • Sayı : 59
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 20582
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi