Merhaba Misafir

Mustafa Şekip Tunç'un Türk Muhafazakar Düşüncesine Etkisi

PDF

Mustafa Şekip Tunç Türk muhafazakâr düşüncesini etkileyen en önemli isimlerden biridir. Cumhuriyet modernliği açısından Bergson felsefesini yaratıcı ve özgün bir kaynak olarak gören düşünür bu felsefenin temel kavramlarını siyasallaştırmaktan ziyade “bir kültür görüşü” olarak Türk modernliği ile uzlaştırmaya çalışır. Ancak Tunç, Türkiye’de muhafazakâr düşüncenin teorik çerçevesini belirleyen düşünürlerden biri olmasına rağmen, 1950’li yılların ortalarına kadar kendisini “muhafazakâr” olarak tanımlamaktan özellikle kaçınır; her şeyi toptan değiştirmeyi hedefleyen devrimcilikten uzaklaşır, geçmişi bütünüyle benimsemek gerektiğini savunan salt gelenekçi tutumu eleştirerek muhafazakârlığın bu türünden kendisini ayrıştırır. Bu iki yaklaşım dışında onun tercihi “şuurlu bir muhafazakârlık”tır. Bu çalışma Tunç’un düşüncelerindeki muhafazakâr eğilimleri tespit ederek bunların Türk muhafazakâr düşüncesine etkisini incelemektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Muhafazakâr Düşünce
  • Yıl : 2013
  • Cilt : 10
  • ISSN : 1304-8864
  • Sayı : 38
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 1651
  • Yayıncı : Orient Yayıncılık