Merhaba Misafir

İnternet Bağımlılığı ve Tedavisi

PDF

Teknoloji çağı olarak adlandırabileceğimiz bu dönemde bilgisayar ve internet kullanımı artık hayatın vazgeçilmez gereçleri haline gelmiștir. İnternetin temel ortaya çıkıș amacı bilgiye kolay, ucuz, hızlı ve güvenli ulașmak ve iletișimi kolaylaștırmak olmasına rağmen internetin tahmin edilenden de hızlı yaygınlașması patolojik așırı kullanıma ve yeni bir bağımlılık türü olarak nitelenebilecek internet bağımlılığına yol açmaya bașlamıștır. Gelișen çağa hızla ayak uyduran ülkemiz de internet kullanımının giderek yaygınlașması nedeniyle bu yeni tanımlanan bozukluk için uygun bir zemin olușturmaktadır. Türkiye’de internet bağımlılığı problemi daha ziyade bu teknolojiye daha yatkın olan gençlerde ve çocuklarda daha fazla görülmektedir ve artık aileler çocuklarının internet kullanımının yol açtığı sorunlar nedeniyle bu bozukluğun tedavisinin arayıșına girmeye bașlamıștır. Bu nedenle klinisyenlerin bu sorunu yeterince tanımaları ve bu bozuklukla ilgili uygun tedavi yaklașımları sergilemeleri büyük önem arz etmektedir. Bu yazının amacı ülkemizde henüz yeni yeni tanınmaya bașlanan internet bağımlılığının hem farmakolojik hem bilișsel-davranıșçı tedavisi konusunda ayrıntılı bilgi vermektir.

Yayınlandığı Kaynak : Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
  • Yıl : 2009
  • Cilt : 1
  • ISSN : 1309-0658
  • Sayı : 1
  • eISSN : 1309-0674
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 13456
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi