Merhaba Misafir

Depresyon, Nöroplastisite ve Nörotrofik Faktörler

PDF

Yaygın bir psikiyatrik bozukluk olan depresyon patofizyolojisinin altında yatan nörobiyolojik değișiklikler hakkında halen çok az șey bilinmektedir. Depresyonun biyolojik etiyolojisi hakkında geliștirilen kuramlardan monoamin hipotezi ve nörotransmitter reseptör hipotezine son yıllarda depresyonun nöroplastisite hipotezi eklenmiștir. Nöroplastisite, çeșitli iç ve dıș uyaranlara bağlı olarak beyindeki nöronların ve bunların olușturduğu sinapsların yapısal özellikleri ve ișlevlerindeki değișiklikler olarak tanımlanabilir. Nörotrofik faktörler; nöronların gelișimi ve korunması için büyük öneme sahip olan moleküllerdir. Nöron yașamak, farklılașmak ve nöroplastisite için kendi salgıladığı nörotrofik faktörlere gereksinim duymaktadır. Hipokampus nöroplastisitesi en yüksek beyin bölgelerinden biridir. Beyin görüntüleme çalıșmaları; depresyonlu olgularda hipokampal hacim azalması olduğunu göstermektedir. Bu durum hipokampustaki nörogenez ve nörotrofik faktör ekspresyonunda stresle indüklenen değișikliklere bağlı olabilir. Farmakolojik ve somatik antidepresan tedaviler erișkin hipokampal nörogenezi ve nörotrofik faktör ekspresyonunu arttırmakta, dolayısıyla stresin hipokampal atrofi üzerine olan etkisini durdurup geriye döndürebilmektedir. Depresyonda üzerinde en çok çalıșılan nörotrofik faktör olan beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF) düzeylerinin depresyon durumunda azaldığı yönünde veriler mevcuttur. Pek çok araștırma, BDNF’nin farklı antidepresan yaklașımlar için “son ortak yol” olduğunu ileri sürmekte ve kronik antidepresan tedavinin erișkin hipokampusunda nörogenezi hızlandırdığını; plastisite ve nöronal hayatta kalımda rolü olan nörotrofin iletici yolakları düzenlediğini göstermektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
  • Yıl : 2009
  • Cilt : 1
  • ISSN : 1309-0658
  • Sayı : 1
  • eISSN : 1309-0674
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 13455
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi