Merhaba Misafir

Kleptomanide Tedavi Seçenekleri

PDF

Kleptomani temelde çalma dürtülerine karșı koyamamanın yer aldığı az rastlanan bir bozukluktur. Bu bozukluğu olan kișiler genellikle önemsiz veya maddi değeri olmayan nesneleri çalmaya karșı zorlanmaktadırlar. Bu bozukluk genellikle ergenlik döneminde bașlar ve geç erișkinliğe kadar sürer, bazı olgularda ömür boyu sürebilir. Kleptomaniye genellikle bașka komorbid durumlar örneğin duygudurum bozuklukları gibi bozukluklar eșlik edebilmektedir. Bu bozukluğu olan hastalar çoğunlukla kleptoman için değil ama eșlik eden diğer komorbid durumları nedeni ile tedaviye yönlendirilirler. Diğer yandan kleptomani tedavisi konusunda yeterice çalıșma bulunmamaktadır. Geniș bir spektrumda tedavi stratejileri örneğin psikoanalitik yönelimli psikoterapiler, davranıșçı tedaviler ve farmakoterapiler gibi yaklașımlar önerilmiștir. Kleptomani hastalarının tedavisinde serotonin geri alım inihibitörleri, duygudurum düzenleyiciler ve opioid antagonistleri gibi ilaçlar kullanılmaktadır. Kleptomanide bilișsel davranıșçı tedavi yaklașımlarının etkinliğinin gösterildiği bir çok çalıșma bulunmaktadır ve psikodinamik veya psikoanalitik yönelimli psikoterapilerden daha bașarılı olduğu gösterilmiștir. Ayrıca bilișsel davranıșçı yaklașımlar eğer ilaç tedavisi ile birlikte kullanılırlarsa sadece ilaç tedavisi yapılan olgulardan daha etkin olmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
  • Yıl : 2009
  • Cilt : 1
  • ISSN : 1309-0658
  • Sayı : 1
  • eISSN : 1309-0674
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 13453
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi