Merhaba Misafir

Depresyon ve N-Metil D-Aspartik Asit (NMDA) Reseptör İlișkisi

PDF

Depresyonun monoaminerjik hipotezi, duygu durum bozukluklarının patofizyolojisini araștırma ve önemli etkinliğe sahip antidepresanların geliștirilmesinde bir temel olușturmuștur. Günümüzün antidepresan tedavileri yalnızca serotonin ve/veya noradrenalin biyoyararlanımını arttırmayıp, aynı zamanda sinaptik plastisiteyi artırarak adaptif değișiklikler ortaya çıkarmaktadır. Major depresif bozukluk (MDB) patogenezi ve antidepresan tedavilere yeni yaklașımlar hücresel hayatta kalım ve nöroplastisiteyi düzenleyen hücreiçi hedeflere yöneliktir. Sinaptik plastisitenin kaybı ve hipokampal atrofi bu yaygın hastalığın belirgin özellikleri gibi görünmektedir. Genetik duyarlılık ve çevresel faktörlerin bir araya gelmesi ile hipokampal nöronlar strese daha duyarlı hale gelmektedir. Stresin hipokampal alanlar bașta olmak üzere beyinde nöronal hasara sebep olduğu deneysel kanıtlarla gösterilmiștir. Glutamaterjik transmisyon aktivasyonunun stresle indüksiyonu așırı N-metil-D-aspartik asit (NMDA) reseptör stimülasyonu aracılığıyla nöronal hücre ölümünü tetikleyebilmektedir. Son yıllarda MDB’de arttığı ileri sürülen inflamasyon ve nitrik oksit (NO) düzeylerinin de, NMDA reseptörü üzerinden nörotoksisiteyi arttırdığı düșünülmektedir. Hem standart antidepresanlar hem de NMDA reseptör antagonistleri stresle indüklenen nöronal hasarı önleyebilmektedir. NMDA antagonistleri depresyonun hayvan modellerinde belirgin șekilde, klinik denemelerde de kısmen etkin bulunmuștur. Bugün hala duygu durum bozukluklarında yeri olan kompleks hücresel ve moleküler olayları anlamaya uzak olunsa da, MDB patogenezinin araștırılmasında glutamat nörotransmisyonunun önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir. Daha etkin antidepresan tedavi araștırmasında, NMDA reseptör fonksiyonunun azaltılması umut vaad eden bir mekanizmadır.

Yayınlandığı Kaynak : Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
  • Yıl : 2009
  • Cilt : 1
  • ISSN : 1309-0658
  • Sayı : 1
  • eISSN : 1309-0674
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 13451
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi