Merhaba Misafir

Batılı Bir Oryantalistin Gözünden Rusya Ve Kafkasya

PDF

XVII. ve XVIII. yüzyıla Çar Petro ile birlikte değişim rüzgarlarına kapı-lan Rusya, değişen dünya düzeni ve ekonomisi içerinde kendisine bir yer edinmeye çabasına girişmiştir. Hollandalı seyyah ve ressam Cor-nelis de Bruijn 1701 yılında başlayıp 1709 yılında sonlandırdığı Rus-ya, İran ve Doğu-Hindistan seyahati sonrasında kaleme aldığı “Travels into Muscovy, Persia, and Part of the East-Indies” isimli iki ciltlik ese-rinde tanık olduğu bu değişim sürecinden ve o dönemdeki Rusya’nın ekonomik, tarihi, kültürel ve sosyolojik görünümünden oldukça önemli bilgiler sunmuştur. Esas olarak bu çalışmanın amacı bahsedi-len yıllar arasında kendi kültüründen büyük oranda farklılıklar içeren Rusya ve Kafkasya coğrafyasının sosyal, kültürel ve ekonmik hareket-lerinin Batılı bir oryantalist olan Bruijn’ın hafızasında nasıl şekillendi-ğini ve yorumlandığını ortaya koymaktır.

Yayınlandığı Kaynak : Karadeniz Araştırmaları (KaraM)
  • Yıl : 2013
  • Cilt : 10
  • Sayı : 38
  • eISSN : 2536-5126
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 10967
  • Yayıncı : KaraM Araştırma ve Yayıncılık