Merhaba Misafir

Ruh sağlığında mobil uygulamalar: Etkinliğe yönelik sistematik bir gözden geçirme

PDF

Son yıllarda fiziksel ve ruhsal sağlığa yönelik geliştirilen akıllı telefon uygulamalarının sayısı hızla artmaktadır. Kullanımı hızla yaygınlaşan uygulamalar ruhsal rahatsızlıkların tedavisine alternatif ve destekleyici bir seçenek sunmaktadır. Bu derlemenin amacı, ruh sağlığı ile ilgili mobil uygulamaların etkinliğini randomize kontrollü çalışmalar (RKÇ) ile değerlendiren alanyazındaki çalışmaları sistematik olarak gözden geçirerek incelemektir. Çalışma kapsamında çeşitli veritabanlarında yayınlanan İngiliz-ce makaleler belirlenen anahtar kelimeler kullanılarak taranmıştır. Yapılan tarama sonucunda dahil etme kriterlerine uygun 12 araştırma bu çalışmaya dahil edilmiştir; bu çalışmalar ise uygulamaların içeriği, örneklem, çalışma yöntemi ve bulgular açısından değerlendirilmiştir. Çalışmalardan elde edilen bulgular ışığında mobil uygulamaların genel olarak hedeflenen ruhsal bozukluk belirtilerini azaltmada etkili olduğu ve katılımcılar tarafından uygulamaların benimsendiği ve kullanımının kolay olduğunu rapor ettikleri görülmüştür.

Yayınlandığı Kaynak : Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.18863/pgy.441765
  • Cilt : 11
  • ISSN : 1309-0658
  • Sayı : 4
  • eISSN : 1309-0674
  • Sayfa Aralığı : 519-530
  • IO Kayıt No : 104262
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi