Merhaba Misafir

Biriktirme bozukluğunda bilişsel davranışçı terapi: Sistematik bir gözden geçirme

PDF

Biriktirme bozukluğu önceleri obsesif-kompulsif bozukluğun bir türü olarak değerlendirilmesine rağmen, son yıllarda bulunan bazı farklılıklar biriktirmenin DSM-5’te obsesif-kompulsif bozukluk ve ilişkili bozukluklar altında ayrı bir bozukluk olarak yeniden sınıflandırılmasını sağlamıştır. Biriktirme bozukluğu olan hastalar eşyalarını elden çıkarmaya ilişkin yoğun korku gibi güçlü olumsuz duygular yaşar ve sahip oldukları şeylerin önemini abartırlar. Biriktirme bozukluğu için bireysel, grup ve kendi-ne yardım tedavilerini içeren farklı bilişsel davranışçı terapi protokolleri olduğu görülmektedir. Bu çalışmada biriktirme bozukluğu tedavisinde uygulanan bilişsel davranışçı terapinin etkililiğini değer-lendirmek için yapılmış ampirik çalışmaların gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. Ölçütleri karşılayan 12 çalışmanın yöntem ve terapi özellikleri karşılaştırılarak sunulmuştur. Biriktirme bozukluğu olan kişilere uygulanan bilişsel davranışçı terapilerin, bozukluğa ilişkin belirtileri ve/veya bozukluğa eşlik eden sorunları (depresyon, anksiyete vb.) azaltmada etkili olduğu görülmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.18863/pgy.538142
  • Cilt : 11
  • ISSN : 1309-0658
  • Sayı : 4
  • eISSN : 1309-0674
  • Sayfa Aralığı : 506-518
  • IO Kayıt No : 104253
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi