Merhaba Misafir

Ruh sağlığını okuma yoluyla iyileştirme: Bibliyoterapi

PDF

Bibliyoterapi okuma yoluyla iyileşme anlamına gelir ve danışanın ruh sağlığının iyileştirilmesi aşama-sında kitaplardan ve eğitici metinlerden faydalanılan terapötik süreci kapsar. Bibliyoterapinin üç türü vardır: klinik ortamlarda uygulanan bibliyoterapi, gelişimsel bibliyoterapi ve yaratıcı bibliyoterapi. Bu derleme yazısının amacı bibliyoterapinin bu türlerine yönelik olarak bilgi vermektir. Bibliyoterapinin ruh sağlığı ile ilgili bozukluklarda kullanıldığında ne derece etkili olduğunu ortaya koymak da bu araştırmanın amaçları arasındadır. Araştırmalar bibliyoterapinin major depresyon, anksiyete bozuk-lukları, yas ve travma gibi birçok durumda etkili olduğunu ortaya koymaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.18863/pgy.474083
  • Cilt : 11
  • ISSN : 1309-0658
  • Sayı : 4
  • eISSN : 1309-0674
  • Sayfa Aralığı : 483-495
  • IO Kayıt No : 104245
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi