Merhaba Misafir

Gelişimsel psikopatoloji: Ruh sağlığına disiplinlerarası bir yaklaşım

PDF

Günümüzde ruh sağlığı bozukluklarının değerlendirilmesinde tek yönlü bakış açılarının yerini, çok yönlü disiplinler arası bakış açılarının almaya başladığı görülmektedir. Bozuklukları, çok yönlü incele-yen yaklaşımlardan biri de gelişimsel psikopatolojidir. Bu gözden geçirme çalışmasında gelişimsel psikopatoloji yaklaşımının nasıl tanımlandığı, temel ilkeleri ve farklı konuları ele alırken nasıl bir bakış açısı sağladığı ile ilgili literatüraktarılmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak gelişimsel psikopatoloji yaklaşı-mı; ruh sağlığı bozukluklarının tanımlanması, önlenmesi ve tedavi edilmesi konusunda hala yeni bakış açıları sağladığı gibi, ruh sağlığı alanındaçalışan uzmanlara da hem akademik hem de klinik ortamda büyük ışık tutmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.18863/pgy.487995
  • Cilt : 11
  • ISSN : 1309-0658
  • Sayı : 4
  • eISSN : 1309-0674
  • Sayfa Aralığı : 451-465
  • IO Kayıt No : 104238
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi