Merhaba Misafir

Psikiyatri hastalarında özkıyım riskini değerlendirme ve yönetme

PDF

Özkıyım riski psikiyatrik sorunu olan hastalar arasında oldukça sık görülen ve acil müdahale edilmesi gereken bir durumdur. Özkıyım riskinin arttığını gösteren hastalıklara özgü bazı işaretler bulunmakta-dır. Sağlık çalışanlarının önce bu erken uyarı işaretlerini tanımlamaları ve özkıyım riskini belirlemeleri önemlidir. Özkıyım riskini değerlendirdikten sonra yapılması gereken şey hastayla birlikte bir güvenlik planı oluşturmaktır. Güvenlik planı hastayı özkıyım girişiminden koruyan ve kriz yaşadığında neler yapacağı konusunda yol gösteren önemli bir girişimdir. Güvenlik planı; güvende kalmak için hastanın kullanacağı stratejiler, erken uyarı işaretleri, baş etme stratejileri, sosyal destekleri, aile bireyleri veya arkadaşlarına ilişkin iletişim bilgileri ve kriz birimlerinin telefon numaraları gibi bilgileri içermektedir. Bu bilgiler ışığında hazırlanan güvenlik planının özellikle psikiyatri hemşireleri tarafından klinikte kullanılması önerilmektedir. Güvenlik planının oluşturulması, hastanın mümkün olduğunca özkıyım girişiminde bulunma riskini engelleyecek veya erteleyecektir.

Yayınlandığı Kaynak : Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.18863/pgy.491465
  • Cilt : 11
  • ISSN : 1309-0658
  • Sayı : 4
  • eISSN : 1309-0674
  • Sayfa Aralığı : 438-450
  • IO Kayıt No : 104236
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi