Merhaba Misafir

İnme sonrası nöropsikiyatrik durumlar

PDF

İnme toplumdaki en sık yeti yitimi nedeni olarak göze çarpan bir hastalıktır. İnmenin altında yatan temel patofizyolojik süreçler enfarkt ve hemorajidir. İnme geçiren hastaların %20’si bağımlı hale gelmektedir. Demans, depresyon, anksiyete bozukluğu, mani, psikoz, patolojik emosyonlar, apati ve katastrofik reaksiyon, inme sonrasında klinisyenlerin karşılaştıkları zorlu psikiyatrik tabloları oluştur-maktadır. Bu derlemede, inme sonrası dönemde görülen psikopatolojilerin epidemiyoloji, etyoloji, klinik ve tedavileri konusunda güncel gelişmeler perspektifinde elde edilen veriler paylaşılacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.18863/pgy.483540
  • Cilt : 11
  • ISSN : 1309-0658
  • Sayı : 4
  • eISSN : 1309-0674
  • Sayfa Aralığı : 419-437
  • IO Kayıt No : 104232
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi