Merhaba Misafir

Çocuk cinsel istismarında kendini açığa vurma sürecine ekolojik sistem modeli yaklaşımı

PDF

Çocuğun kendiliğinden başlattığı ve gönüllü olduğu bir eylem olma potansiyelini taşıyan; çocuğun kendini açığa vurması, istismara karşı koruyucu ve değerli bir stratejidir. Bununla birlikte, çocukların cinsel istismarı açığa vurması aslında; çocuğun gelişimsel özellikleri ve aile geçmişi, çocuğa ve haklarına yönelik toplumsal, kültürel ve sosyal tutumlar gibi pek çok düzeyde yer alan ve bağlantılı etkenlerin rol aldığı, karmaşık bir olgudur. Çocuk mağdurların ortaya çıkmaması ve tanınmamasına neden olan engelleyici etkenler, cinsel İstismarla baş etmeyle İlgili müdahale stratejilerinin etkililiğini de tehdit etmektedir. Bu makalenin amacı, çocuk cinsel istismarında kendini açığa vurmayı etkileyen birçok etkenin derinlemesine birer açıklamasını sağlamaktır. Çocuğun kendini açması sürecinde yer alan temel etkenlerin birbiriyle ilişkilerinin de kapsayıcı bir biçimde ele alınması amacıyla Urie Bron- fenbrenner'in Ekolojik Sistem Modelinden yararlanılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.18863/pgy.455511
  • Cilt : 11
  • ISSN : 1309-0658
  • Sayı : 3
  • eISSN : 1309-0674
  • Sayfa Aralığı : 363-385
  • IO Kayıt No : 101233
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi