Merhaba Misafir

Sosyal ağ sitelerinin kullanımı ve öznel iyi oluş

PDF

Bu gözden geçirme çalışmasında amaç, sosyal ağ sitelerinin kullanımı ile kişilerin öznel iyi oluşu arasındaki ilişkinin incelendiği görgül çalışmaları derlemektir. İlk olarak, söz konusu ilişkinin, sosyal ağ sitelerinin kullanım türlerine göre (aktif ya da pasif) değiştiğine dikkat çekilmiştir. Ardından, sosyal ağ sitelerinin pasif kullanımının neden ve nasıl düşük öznel iyi oluşla ilişkilendiğini açıklamaya yönelik bulgular üreten araştırmalar derlenmiş ve özel olarak sosyal karşılaştırmaları ve kıskançlık duygusunu açıklayıcı faktör olarak öne süren araştırmalar özetlenmiştir. Ayrıca pasif sosyal ağ kullanımının kıskançlık dışında hangi duyguları tetikleyebildiğinin ve öznel iyi oluşun bu duygulara göre nasıl değiştiğinin araştırılması gerektiği gündeme getirilmiştir. Ek olarak, pasif sosyal ağ kullanımının hangi duyguları açığa çıkardığının ve öznel iyi oluşla ilişkisinin sosyal ağlarda kimlerle temas kurulduğuna göre değişip değişmediği sorularına da çalışmalarda verilmiş cevaplar incelenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.18863/pgy.468532
  • Cilt : 11
  • ISSN : 1309-0658
  • Sayı : 3
  • eISSN : 1309-0674
  • Sayfa Aralığı : 304-317
  • IO Kayıt No : 101212
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi