Merhaba Misafir

Tıbben açıklanamayan somatik semptomlar için bilinçli farkındalık temelli terapiler: Sistematik bir gözden geçirme

PDF

Bilinçli farkındalık (mindfulness) yeni bir terapötik yaklaşımdır. Son yıllarda, pek çok psikolojik ve somatik semptom tedavisinde etkili olduğu kanıtlanmıştır. Somatik Semptom Bozukluğu kronik, tekrarlayan ve klinik olarak anlamlı somatik semptomlar olarak tanımlanmaktadır. Bu semptomların genel tıbbi durumlarla açıklanamadığı ve kişinin işlevselliğini önemli ölçülerde etkilediği bilinmektedir. Bununla birlikte, tıbben açıklanamayan ve psikosomatik bir temeli olabileceği düşünülen bazı tıbbi durumların da somatik semptom bozukluğuna benzer içerikte psikolojik tedavilerden yarar sağladığı görülmektedir. Şaşırtıcı bir şekilde, somatik semptom bozukluğuna ilişkin bilinçli farkındalık temelli tedavi çalışmalarının fibromiyaIji, huzursuz bağırsak sendromu ve kronik yorgunluk sendro- munu içeren tıbbi durumlara odaklandığı belirlenmiştir. Bu çalışmaları sistematik olarak gözden geçirmek amacıyla, PsydNFO ve PsycARTICLES veritabanları incelenerek bir değerlendirme yapılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.18863/pgy.540852
  • Cilt : 11
  • ISSN : 1309-0658
  • Sayı : 3
  • eISSN : 1309-0674
  • Sayfa Aralığı : 271-283
  • IO Kayıt No : 101203
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi