Merhaba Misafir

Katatoni: Klinik özellikler ve tedavi

PDF

Katatoni ilk kez 1874 yılında Kari Kalbaum tarafından tanımlanmış, motor, bilişsel, affektif ve otono- mlk belirtilerle karakterize bir nöropsikiyatrik sendromdur. ilk başta sadece şizofreniyle illşkilendlrilir- ken günümüzde birçok psikiyatrik hastalık ve tıbbi durumla birlikte görüldüğü bilinmektedir. 2013 yılında yayınlanan DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: Ruhsal bozuklukların tanısal ve sayımsal el kitabı)'te şizofreni'nin alttipleri kaldırılmış ve yüz yılı aşkın katatoni-şizofreni birlikteliği sona ermiştir. Bu yazıda katatoni ile ilgili literatür gözden geçirilmiş, tarihçesi, epidemiyo- lojisi, etiyolojisi, klinik belirtileri, prognoz ve tedavisi güncel bilgiler ışığında ele alınmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.18863/pgy.507214
  • Cilt : 11
  • ISSN : 1309-0658
  • Sayı : 3
  • eISSN : 1309-0674
  • Sayfa Aralığı : 257-270
  • IO Kayıt No : 101197
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi