Merhaba Misafir

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi-Journal of Health Sciences of Kocaeli University (KOU Sag Bil Derg; dergi kısaltması; ISSN: 2149-8571), Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından yılda 3 sayı (Ocak, Mayıs ve Eylül) olarak yayımlanan, çift kör hakemli, bağımsız ve önyargısız, tarafsız, açık erişimli çevrimiçi bilim dergisidir. Sağlık bilimleri ve tıp alanında akademik yayımcılık gerçekleştirmektedir. Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçe’dir. Dergimizde yayınlanan her makaleye DOI künyesi (DOI ön ek: 10.30934/kusbed.[Manuscript ID]) atanmaktadır. Bir yıl içerisinde yayımlanan toplam üç sayısı, derginin bir cildini oluşturur.Yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri başka hiçbir şekilde kullanılmaz. Yazarlar bu dergide yayınlanan yazılarını kişisel veya kurumsal web sitelerinde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayınlayabilirler. Derginin amacı, Türkiye ve dünyada, temel ve klinik tıp bilimleri ile diğer sağlık alanlarında kaydedilen güncel gelişmeleri aktarmak, özgün çalışmaları yayımlayarak bilim dünyasında paylaşılmasını sağlamak, aynı zamanda bu gelişmelerin olumlu ve olumsuz yönleriyle tartışıldığı bilimsel bir platform oluşturmaktır. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Yayın Kurulu, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Konseyi (ICMJE) ve Yayın Etik İlkeleri Komisyonu (COPE) ilkeleri çerçevesinde çalışmaktadır. Dergi, bilimsel yayıncılıkta şeffaflık ve en iyi uygulama ilkelerine (doaj.org/bestpractice) uygunluk ilkelerinde hareket etmektedir. Dergi, etik kurallara uyumlu olarak hazırlanmış deneysel ve klinik çalışmaları, özgün araştırma, derleme, olgu sunumu ve editöre mektup yayınlayarak literatüre ve sağlık alanındaki tüm disiplinlere katkı sağlamayı hedeflemektedir.
Yıl :2019 Cilt : 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 1 - 4
Yıl :2019 Cilt : 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 5 - 9
Yıl :2019 Cilt : 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 10 - 14
Yıl :2019 Cilt : 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 15 - 19
Yıl :2019 Cilt : 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 20 - 24
Yıl :2019 Cilt : 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 25 - 28
Yıl :2019 Cilt : 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 29 - 34
Yıl :2019 Cilt : 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 35 - 41
Yıl :2019 Cilt : 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 42 - 46
Yıl :2019 Cilt : 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 47 - 53
Yıl :2019 Cilt : 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 54 - 59