Merhaba Misafir

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Evrensel bilgi ve değerlerin bilimsel düzeyde paylaşıldığı ve öğretildiği üniversitelerde ilmî araştırmalar akademik hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. Medeniyetin, gelişme ve kalkınmanın temelinde ilim ve ilmî araştırmalar yatmaktadır. Dinî ilimlerin yanı sıra, dil, tarih, felsefe, sanat, edebiyat vb. gibi alanlarda da bilgilerin öğretildiği İlâhiyat fakülteleri, klasik dinî ilimlerin öğretilmesinin yanı sıra, temel dinî öğretilerin anlaşılması ve araştırılması noktasında da önemli görevler ifa etmektedir. Ülkemizin hemen hemen her merkezine yayılan İlâhiyat fakülteleri, beraberinde ilmî hareketliliğe de zemin hazırlayacaktır. Bu amaçla fakültemizin değerli yönetici ve akademisyenlerinin gayretleriyle Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi olarak okuyucularımızın karşısına çıkmış bulunuyoruz. Dergimizin ULAKBİM taramalarında yerini alması için de gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Bu sebeple kaliteden ödün vermeden, dergimiz her sayıda eklenen yenilik ve içeriklerle daha da gelişecektir.
Yıl :2018 Cilt : 5 Sayı: 9 Sayfa Aralığı : 315 - 338
Yıl :2018 Cilt : 5 Sayı: 9 Sayfa Aralığı : 339 - 360
Yıl :2018 Cilt : 5 Sayı: 9 Sayfa Aralığı : 361 - 398
Yıl :2018 Cilt : 5 Sayı: 9 Sayfa Aralığı : 399 - 430
Yıl :2018 Cilt : 5 Sayı: 9 Sayfa Aralığı : 431 - 462
Yıl :2018 Cilt : 5 Sayı: 9 Sayfa Aralığı : 463 - 482
Yıl :2018 Cilt : 5 Sayı: 9 Sayfa Aralığı : 483 - 514
Yıl :2018 Cilt : 5 Sayı: 9 Sayfa Aralığı : 515 - 536
Yıl :2018 Cilt : 5 Sayı: 9 Sayfa Aralığı : 537 - 564
Yıl :2018 Cilt : 5 Sayı: 9 Sayfa Aralığı : 567 - 571
Yıl :2018 Cilt : 5 Sayı: 9 Sayfa Aralığı : 307 - 312