Merhaba Misafir

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Evrensel bilgi ve değerlerin bilimsel düzeyde paylaşıldığı ve öğretildiği üniversitelerde ilmî araştırmalar akademik hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. Medeniyetin, gelişme ve kalkınmanın temelinde ilim ve ilmî araştırmalar yatmaktadır. Dinî ilimlerin yanı sıra, dil, tarih, felsefe, sanat, edebiyat vb. gibi alanlarda da bilgilerin öğretildiği İlâhiyat fakülteleri, klasik dinî ilimlerin öğretilmesinin yanı sıra, temel dinî öğretilerin anlaşılması ve araştırılması noktasında da önemli görevler ifa etmektedir. Ülkemizin hemen hemen her merkezine yayılan İlâhiyat fakülteleri, beraberinde ilmî hareketliliğe de zemin hazırlayacaktır. Bu amaçla fakültemizin değerli yönetici ve akademisyenlerinin gayretleriyle Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi olarak okuyucularımızın karşısına çıkmış bulunuyoruz. Dergimizin ULAKBİM taramalarında yerini alması için de gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Bu sebeple kaliteden ödün vermeden, dergimiz her sayıda eklenen yenilik ve içeriklerle daha da gelişecektir.
Yıl :2018 Cilt : 5 Sayı: 8 Sayfa Aralığı : 0 - 0
Yıl :2018 Cilt : 5 Sayı: 8 Sayfa Aralığı : 13 - 42
Yıl :2018 Cilt : 5 Sayı: 8 Sayfa Aralığı : 43 - 66
Yıl :2018 Cilt : 5 Sayı: 8 Sayfa Aralığı : 67 - 105
Yıl :2018 Cilt : 5 Sayı: 8 Sayfa Aralığı : 107 - 137
Yıl :2018 Cilt : 5 Sayı: 8 Sayfa Aralığı : 139 - 163
Yıl :2018 Cilt : 5 Sayı: 8 Sayfa Aralığı : 165 - 187
Yıl :2018 Cilt : 5 Sayı: 8 Sayfa Aralığı : 189 - 199
Yıl :2018 Cilt : 5 Sayı: 8 Sayfa Aralığı : 201 - 228
Yıl :2018 Cilt : 5 Sayı: 8 Sayfa Aralığı : 229 - 246
Yıl :2018 Cilt : 5 Sayı: 8 Sayfa Aralığı : 247 - 260
Yıl :2018 Cilt : 5 Sayı: 8 Sayfa Aralığı : 261 - 294
Yıl :2018 Cilt : 5 Sayı: 8 Sayfa Aralığı : 0 - 0