Merhaba Misafir

Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi

Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi (UEİP) yılda iki kez (Nisan ve Ekim) yayımlanan uluslararası, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanan özgün çalışmaları ve kitap incelemelerini yayımlamaktadır. UEİP Dergisi TÜBİTAK ULAKBİM TR DİZİN tarafından izlenmektedir. Ayrıca DOAJ başvurusunun sonuçlanması beklenmektedir. Dergiye Index Copernicus, Google Scholar, EBSCO, Akademik Dizin, Journal Factor, Research Bib, JIFactor, ESJI, DRJI, I2OR, Infobase Index, WorldCat, BASE, Academic Keys, ISRA, EZB, ECONBİZ, Scientific World Index, IIJIF, DIIF, WCOSJ, Journals Directory, COSMOS Impact Factor, General Impact Factor tarafından erişilebilinmektedir.
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 0 - 0
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 1 - 18
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 19 - 36
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 37 - 48
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 49 - 68
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 69 - 82
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 83 - 94
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 95 - 108
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 109 - 130
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 0 - 0

Yıl:
Cilt: 2 & Sayı: 2