Merhaba Misafir

İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi

İKTİSAD, 2016 yılından itibaren her yıl Şubat, Haziran ve Ekim aylarında elektronik olarak yılda en az 3 kez yayımlanan uluslararası hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergide iktisadi ve idari bilimlerin her alanında Türkçe ve/veya İngilizce (iktisat, işletme, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, maliye, uluslararası ticaret ve lojistik, Uluslararası İlişkiler, ekonometri, istatistik, bankacılık ve finans, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Turizm İşletmeciliği vd.) uygulamalı veya kuramsal çalışmalara, model önerilerine, analiz ve değerlendirmelere, nicel ve nitel araştırmalara yer verilir. İKTİSAD'ın temel amacı; iktisadi ve idari bilimler alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak ve bu alandaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.
Yıl :2019 Cilt : 4 Sayı: 8 Sayfa Aralığı : 46 - 71
Yıl :2019 Cilt : 4 Sayı: 8 Sayfa Aralığı : 72 - 90
Yıl :2019 Cilt : 4 Sayı: 8 Sayfa Aralığı : 91 - 100
Yıl :2019 Cilt : 4 Sayı: 8 Sayfa Aralığı : 101 - 117
Yıl :2019 Cilt : 4 Sayı: 8 Sayfa Aralığı : 1 - 20
Yıl :2019 Cilt : 4 Sayı: 8 Sayfa Aralığı : 21 - 45