Merhaba Misafir

Econder Uluslararası Akademik Dergi

“Econder International Academic Journal ekonomi ve işletme alanında yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayınlanan hakemli, akademik uluslararası bir dergidir. Econder yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Derginin yayın dili Türkçe-İngilizce olup, diğer dillerde de yazım kurallarına uygun hazırlanmış olması koşuluyla değerlendirmeye yayın kabul edilmektedir.Dergide yer alan yazıların bütün yayın hakları Econder’e ait olup, editörün yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz. Kişileri ayrıştırıcı, kin ve nefrete sürükleyici, din karşıtı yazılar dergiye kabul edilmemektedir. Yazıların yayınlanıp yayınlanmamasından yayın kurulu sorumludur. Dergimizin temel amacı; sosyal bilimlerin ekonomi ve işletme alanlarında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi ve birikimlerini, bulgu ve görüşlerini, yöntem ve yaklaşımlarını değerlendirdikleri, görüş ve önerilerini paylaştıkları ortak, bilimsel bir platform oluşturmaktır. Bu sayede; sosyal bilimlerin ekonomi ve işletme alanlarındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Dergiye sunulan bütün makaleler en az iki bağımsız hakem tarafından çift-körleme (double-blinded) yöntemiyle değerlendirilir.
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 145 - 167
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 168 - 186
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 187 - 202
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 203 - 220
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 221 - 239
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 240 - 251

Yıl:
Cilt: 2 & Sayı: 1