Merhaba Misafir

Econder Uluslararası Akademik Dergi

“Econder International Academic Journal ekonomi ve işletme alanında yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayınlanan hakemli, akademik uluslararası bir dergidir. Econder yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Derginin yayın dili Türkçe-İngilizce olup, diğer dillerde de yazım kurallarına uygun hazırlanmış olması koşuluyla değerlendirmeye yayın kabul edilmektedir.Dergide yer alan yazıların bütün yayın hakları Econder’e ait olup, editörün yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz. Kişileri ayrıştırıcı, kin ve nefrete sürükleyici, din karşıtı yazılar dergiye kabul edilmemektedir. Yazıların yayınlanıp yayınlanmamasından yayın kurulu sorumludur. Dergimizin temel amacı; sosyal bilimlerin ekonomi ve işletme alanlarında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi ve birikimlerini, bulgu ve görüşlerini, yöntem ve yaklaşımlarını değerlendirdikleri, görüş ve önerilerini paylaştıkları ortak, bilimsel bir platform oluşturmaktır. Bu sayede; sosyal bilimlerin ekonomi ve işletme alanlarındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Dergiye sunulan bütün makaleler en az iki bağımsız hakem tarafından çift-körleme (double-blinded) yöntemiyle değerlendirilir.
Yıl :2018 Cilt : 2 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 99 - 105
Yıl :2018 Cilt : 2 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 106 - 127
Yıl :2018 Cilt : 2 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 128 - 150
Yıl :2018 Cilt : 2 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 151 - 162
Yıl :2018 Cilt : 2 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 163 - 178
Yıl :2018 Cilt : 2 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 179 - 199
Yıl :2018 Cilt : 2 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 200 - 214
Yıl :2018 Cilt : 2 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 215 - 237
Yıl :2018 Cilt : 2 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 238 - 249
Yıl :2018 Cilt : 2 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 250 - 271
Yıl :2018 Cilt : 2 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 272 - 290
Yıl :2018 Cilt : 2 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 291 - 312
Yıl :2018 Cilt : 2 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 313 - 333
Yıl :2018 Cilt : 2 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 334 - 348
Yıl :2018 Cilt : 2 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 349 - 381

Yıl:
Cilt: 2 & Sayı: 1