Merhaba Misafir

Edebî Eleştiri Dergisi (EEDER)

Edebî Eleştiri Dergisi yılda iki defa yayınlanan Uluslararası erişime açık bilimsel odaklı bir akademik dergidir. Dergide edebiyat alanındaki makaleler yayınlanmaktadır. Edebî Eleştiri Dergisinin amacı edebiyat çalışmalarına yeni bir soluk kazandırmaktır. Bu çerçevede prensip olarak eleştirel okumanın bir tezahürü olan, tematik çerçeveye hapsolmamış ve meydana getirdiği fikir teatisi sayesinde yeni ufuklar açabilen çalışmalara yer verilecektir.