Merhaba Misafir

Rus Elçilik Raporlarına Göre Hokand Hanlığı (XIX. Yüzyılın İlk Yarısı)

PDF

  • Yıl :2015
  • Yazar(lar) : Dinçer Koç
  • Editör(ler) : Cemal Piri
  • Yayıncı : İdeal Kültür yayıncılık
  • İçerik Türü : Kitap
  • ISBN :9786055729646
  • Konular : Tarih

Günümüzde Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan cumhuriyetlerinin bulunduğu havzada yer alan Feıgana Vadisi’nde hâkimiyet sağlayarak 160 yılı aşkın bir süre varlığını devam ettiren Hokand Hanlığı’nın tarihi ilgi çekicidir. Orta Asya’da yakın dönemde cereyan eden olayların arka planımn aydınlatılmasında Hokand Hanlığı’nm tarihinin öğrenilmesi büyük ehemmiyet arz etmektedir. Ayrıca Hokand Hanlığı’nm tarihi Doğu Türkistan’daki Uygur Türklerinin milli mücadeleleriyle de alakalıdır. Bu bakımdan gerek Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’da gerekse de Rusya’da önemli akademik araşürmalar yapılmıştır. Son yıllarda Türkiye’de de Orta Asya araştırmalarına ilgi artmıştır. Ancak Orta Asya’da kurulan Özbek Hanlıkları ile ilgili tarih kaynaklan Farsça, Rusça, İngilizce ve Çince gibi çeşitli yabancı dillerde yazılmıştır. Bununla birlikte hem Tacik dilinde hem de Çağatay Türkçesi ile XVI. yüzyılıdan başlayarak XX. yüzyılın başlanıra kadar olan dönemde yazılan yerel kaynaklar, hanlıklar dönemi Orta Asya Türk Tarihi’nin aydınlatılmasında ana kaynaklardır.