Merhaba Misafir

Üroloji Yıllığı

PDF

  • Yıl :2007
  • Yazar(lar) : Burak Özkan
  • Editör(ler) :
  • Yayıncı : İstanbul Medikal Yayıncılık
  • İçerik Türü : Kitap
  • ISBN :9789756395936
  • Konular : Tıp

'YEAR BOOK OF UROLOGY', Dünya çapında 3000'nin üzerindekimakale ve derlemelerden hazırlanmıştır. Ürolojiye ait özellikle bu yılkien önemli ve en iyi yazıların bir kısmını özetlemeye çalışmaktadır.

İçindekiler

Bölüm Adı : İçerik tablosu

Sayfa : 9


PDF
Bölüm Adı : Genitoüriner travma

Sayfa : 19


PDF
Bölüm Adı : Taş hastalığı

Sayfa : 21


PDF
Bölüm Adı : Endoüroloji

Sayfa : 29


PDF
Bölüm Adı : Laparoskopi

Sayfa : 39


PDF
Bölüm Adı : Transplantasyon

Sayfa : 55


PDF
Bölüm Adı : Kadın ürolojisi

Sayfa : 63


PDF
Bölüm Adı : Üriner sistem enfeksiyonları

Sayfa : 85


PDF
Bölüm Adı : Benign prostatik hiperplazi

Sayfa : 91


PDF
Bölüm Adı : Sonuçlar

Sayfa : 123


PDF
Bölüm Adı : Böbrek tümörleri

Sayfa : 125


PDF
Bölüm Adı : Ürotelyal kanserler

Sayfa : 146


PDF
Bölüm Adı : Prostat kanseri

Sayfa : 152


PDF
Bölüm Adı : Testis kanseri

Sayfa : 196


PDF
Bölüm Adı : İnfertilite

Sayfa : 198


PDF
Bölüm Adı : Erektil disfonksiyon

Sayfa : 210


PDF
Bölüm Adı : Üretral rekonstrüksiyon

Sayfa : 214


PDF
Bölüm Adı : Pediyatrik görüntüleme

Sayfa : 218


PDF
Bölüm Adı : Vezikoüreteral reflü

Sayfa : 226


PDF
Bölüm Adı : İşeme disfonksiyonu

Sayfa : 232


PDF
Bölüm Adı : Miyelomeningosel

Sayfa : 240


PDF
Bölüm Adı : Antenatal hidronefroz

Sayfa : 242


PDF
Bölüm Adı : Obstrüktif üropati

Sayfa : 246


PDF
Bölüm Adı : Hipospadiyas/penis anomalileri

Sayfa : 252


PDF
Bölüm Adı : İnmemiş testis/skrotum

Sayfa : 258


PDF
Bölüm Adı : Pediyatrik laparoskopi

Sayfa : 262


PDF
Bölüm Adı : Pediyatrik onkoloji

Sayfa : 266


PDF