Merhaba Misafir

İç Hastalıklarında Belirtiler - Bulgular - Laboratuvar

PDF

Tıp eğitimi sürekli okumayı, yenilikleri takip etmeyi gerektirmektedir. Yazdığımız bu eserde öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini artırmanın gaye edinilmesinin yanı sıra, tüm branşlardaki araştırma görevlilerinin bilgilerini artırmayı, uzman hekimlerin ve öğretim görevlilerinin bilgilerini yenilemeyi amaçladık. Bu açıdan kitap 3 kısımda ele alındı. Birinci kısımda hastalık belirtileri tanımlanarak, nedenleri açıklamaları ile verildi. İkinci kısımda fizik muayene bulguları tanımlandı ve yine nedenleri sıralandı. Kitabın üçüncü kısımında ise genel laboratuvar bulgular işlendi ve bu bulguların arttığı, azaldığı veya normal kaldığı fizyolojik ve patolojik durumlar belirtildi. Bu kitapta ayrıca genel tıpta ve iç hastalıkları kliniklerinde kullanılan endoskopi, tiroid iğne biyopsisi, kemik iliği biyopsisi, karaciğer ve böbrek iğne biyopsisi, lomber ponksiyon gibi invaziv işlemlerin endikasyonları ve kontraendikasyonları belirtildi. Bunun yanında iç hastalıkları ve genel tıp alanında nükleer tıp uygulamaları ana hatları ile ayrı bir bölüm olarak ele alındı.

İçindekiler

Bölüm Adı : Önsöz

Sayfa : 4


PDF
Bölüm Adı : İçindekiler

Sayfa : 6


PDF
Bölüm Adı : Adet düzensizliği

Sayfa : 10


PDF
Bölüm Adı : Amenore (adet görmeme)

Sayfa : 13


PDF
Bölüm Adı : Ani kardiyak ölüm

Sayfa : 16


PDF
Bölüm Adı : Bacak ağrısı

Sayfa : 18


PDF
Bölüm Adı : Başdönmesi (vertigo)

Sayfa : 20


PDF
Bölüm Adı : Başağrısı

Sayfa : 23


PDF
Bölüm Adı : Bel ağrısı

Sayfa : 26


PDF
Bölüm Adı : Boyun ağrısı

Sayfa : 30


PDF
Bölüm Adı : Çarpıntı

Sayfa : 32


PDF
Bölüm Adı : Disfaji (yutma güçlüğü)

Sayfa : 35


PDF
Bölüm Adı : Dizüri

Sayfa : 40


PDF
Bölüm Adı : Eklem ağrısı ( artralji)

Sayfa : 41


PDF
Bölüm Adı : Galaktore

Sayfa : 46


PDF
Bölüm Adı : Göğüs ağrısı

Sayfa : 49


PDF
Bölüm Adı : Halsizlik ve kuvvet kaybı

Sayfa : 52


PDF
Bölüm Adı : İmpotans ve libido kaybı

Sayfa : 56


PDF
Bölüm Adı : İştahsızlık

Sayfa : 60


PDF
Bölüm Adı : Karın ağrısı

Sayfa : 62


PDF
Bölüm Adı : Nefes darlığı (dispne)

Sayfa : 69


PDF
Bölüm Adı : Senkop (bayılma)

Sayfa : 72


PDF
Bölüm Adı : Uyku bozuklukları

Sayfa : 75


PDF
Bölüm Adı : Alopesi (saç dökülmesi)

Sayfa : 78


PDF
Bölüm Adı : Ateş

Sayfa : 91


PDF
Bölüm Adı : Boyunda kitle

Sayfa : 94


PDF
Bölüm Adı : Bunama (demans)

Sayfa : 97


PDF
Bölüm Adı : Burun kanaması (epistaxis)

Sayfa : 101


PDF
Bölüm Adı : Deliriyum

Sayfa : 112


PDF
Bölüm Adı : Diplopi (çift görme)

Sayfa : 117


PDF
Bölüm Adı : Gastrointestinal endoskopi

Sayfa : 123


PDF
Bölüm Adı : Görme kaybı ve korluk

Sayfa : 131


PDF
Bölüm Adı : Hematüri

Sayfa : 136


PDF
Bölüm Adı : Hemoptizi

Sayfa : 139


PDF
Bölüm Adı : Arteriyal hipertansiyon

Sayfa : 144


PDF
Bölüm Adı : Hipotansiyon

Sayfa : 151


PDF
Bölüm Adı : Hipotermi

Sayfa : 155


PDF
Bölüm Adı : İdrar kaçırma (inkontinans)

Sayfa : 171


PDF
Bölüm Adı : İshal

Sayfa : 173


PDF
Bölüm Adı : Jinekomasti

Sayfa : 176


PDF
Bölüm Adı : Kabızlık

Sayfa : 179


PDF
Bölüm Adı : Kadında pelvik kitle

Sayfa : 181


PDF
Bölüm Adı : Kardiyak üfürümler

Sayfa : 183


PDF
Bölüm Adı : Karında distansiyon

Sayfa : 186


PDF
Bölüm Adı : Karında kitle

Sayfa : 188


PDF
Bölüm Adı : Kas ağrısı ve spazmı

Sayfa : 191


PDF
Bölüm Adı : Kaşıntı

Sayfa : 196


PDF
Bölüm Adı : Kilo değişikliği

Sayfa : 206


PDF
Bölüm Adı : Koku ve tat alma hastalıkları

Sayfa : 209


PDF
Bölüm Adı : Koma (bilinç bozukluğu)

Sayfa : 213


PDF
Bölüm Adı : Konvülsiyon (epilepsi)

Sayfa : 219


PDF
Bölüm Adı : Kulak çınlaması (tınnıtus)

Sayfa : 223


PDF
Bölüm Adı : Kusma ve bulantı

Sayfa : 225


PDF
Bölüm Adı : Melena

Sayfa : 235


PDF
Bölüm Adı : Meme ağrısı (mastalji

Sayfa : 238


PDF
Bölüm Adı : Meme başı akıntısı

Sayfa : 240


PDF
Bölüm Adı : Memede kitle

Sayfa : 243


PDF
Bölüm Adı : Mülti organ yetmezliği

Sayfa : 248


PDF
Bölüm Adı : Nistagmus

Sayfa : 251


PDF
Bölüm Adı : Ödem

Sayfa : 254


PDF
Bölüm Adı : Öksürük

Sayfa : 256


PDF
Bölüm Adı : Pigment bozuklukları

Sayfa : 258


PDF
Bölüm Adı : Polidipsi

Sayfa : 278


PDF
Bölüm Adı : Poliüri

Sayfa : 280


PDF
Bölüm Adı : Portal hipertansiyon

Sayfa : 283


PDF
Bölüm Adı : Pulmoner hipertansiyon

Sayfa : 285


PDF
Bölüm Adı : Pupiller eşitsizlik

Sayfa : 287


PDF
Bölüm Adı : Raynaud fenomeni

Sayfa : 289


PDF
Bölüm Adı : İşitme kaybı ve sağırlık

Sayfa : 293


PDF
Bölüm Adı : Sarılık (İkter)

Sayfa : 296


PDF
Bölüm Adı : Siyanoz

Sayfa : 303


PDF
Bölüm Adı : Splenomegali

Sayfa : 305


PDF
Bölüm Adı : Stridor

Sayfa : 311


PDF
Bölüm Adı : Şişmanlık (Obezite)

Sayfa : 313


PDF
Bölüm Adı : Şok

Sayfa : 318


PDF
Bölüm Adı : Terleme

Sayfa : 324


PDF
Bölüm Adı : Tik (Seyirme)

Sayfa : 326


PDF
Bölüm Adı : Titreme (tremor)

Sayfa : 329


PDF
Bölüm Adı : Wheezing

Sayfa : 333


PDF
Bölüm Adı : Kanda endokrin parametreler

Sayfa : 374


PDF
Bölüm Adı : Kanda hematolojik parametreler

Sayfa : 405


PDF
Bölüm Adı : Kanda serolojik parametreler

Sayfa : 428


PDF
Bölüm Adı : Tümör göstergeleri

Sayfa : 432


PDF
Bölüm Adı : Hematoloji'de tanı testleri

Sayfa : 438


PDF
Bölüm Adı : Endokrinolojide tanı testleri

Sayfa : 442


PDF
Bölüm Adı : Üriner sistem semiyolojisi

Sayfa : 456


PDF
Bölüm Adı : Klinik pratikte nükleer tıp

Sayfa : 465


PDF
Bölüm Adı : Laboratuvarda normal değerler

Sayfa : 495


PDF
Bölüm Adı : İndeks

Sayfa : 510


PDF